• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

TRẦN THỊ LỆ HẰNG

CÔNG TY QUÀ XANH NHA TRANG

06 Hương Lộ Ngọc Hiệp, P.Ngọc Hiệp, Tp.Nha Trang

Điện thoại: 0937100993