• +84 903 235 798
 • huuduy@gmail.com

THÀNH VIÊN

 • NGUYỄN THÀNH TRUNG

  • Giám đốc

  • CÔNG TY TNHH LANDMARK KHÁNH HÒA

  • Ngành Nghề: Xây dựng

  • Điện Thoại: 0898149197

 • NGUYỄN LÊ THỤY QUYÊN

  • Giám đốc

  • CÔNG TY TNHH YẾN SÀO NINH HÒA

  • Ngành Nghề: Thực phẩm

  • Điện Thoại: 0982912345

 • NGUYỄN THỊ KHÁNH TRANG

  • GĐ. Điều hành

  • CTY TNHH – SX – TM THIÊN NGÂN PHÚ

  • Ngành Nghề: Sức khỏe

  • Điện Thoại: 0945171730

 • LÊ XUÂN CẢM

  • Giám đốc

  • CÔNG TY TNHH TM & DV LXC

  • Ngành Nghề: An Ninh

  • Điện Thoại: 0968255591

 • NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

  • Giám đốc

  • CTY TNHH HUYỀN NGUYỄN NT

  • Ngành Nghề: Xây dựng

  • Điện Thoại: 0981502788

 • HOÀNG VĂN CƯƠNG

  • Giám đốc

  • CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ THÔNG MINH (STA)

  • Ngành Nghề: Kế toán

  • Điện Thoại: 0901919449

 • LÊ BẢO QUỐC

  • Giám đốc

  • CTY TNHH MODORO DIGITAL

  • Ngành Nghề: Công nghệ thông tin

  • Điện Thoại: 0935833886

 • PHẠM TRUNG HẢI

  • GĐ. Kinh doanh KV

  • CÔNG TY TNHH XNK TM DV PHÚC THANH

  • Ngành Nghề: Trang thiết bị Âm thanh

  • Điện Thoại: 0905008896

 • VÕ THỊ KIM PHƯƠNG

  • Giám đốc

  • CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIS

  • Ngành Nghề: Điện tử

  • Điện Thoại: 0903235615

 • NGUYỄN NHẬT ANH

  • GĐ. Điều hành

  • CÔNG TY TNHH AN THỊNH ĐẦU TƯ

  • Ngành Nghề: Bảo hiểm

  • Điện Thoại: 0989213132

 • HUỲNH THỊ CHÂU PHÚ

  • Giám đốc

  • HỘ KINH DOANH KANY SPA

  • Ngành Nghề: Sức khỏe

  • Điện Thoại: 0904762956

 • TRẦN ĐÌNH THÀNH

  • Giám đốc

  • CTY TNHH TOÀN THÀNH PHÁT NT

  • Ngành Nghề: Xây dựng

  • Điện Thoại: 0905580794

 • TRẦN VŨ QUỐC

  • P.Giám đốc

  • CTY TNHH ĐIỆN LẠNH HÒA TAM PHÁT

  • Ngành Nghề: Xây dựng

  • Điện Thoại: 0948560493

 • TRẦN VĂN TÙNG

  • Giám đốc

  • CÔNG TY TNHH DV TM LEMON TREE

  • Ngành Nghề: Thực phẩm

  • Điện Thoại: 0916978426

 • NGUYỄN THÀNH QUANG

  • Giám đốc

  • CÔNG TY TNHH HOA KHANH

  • Ngành Nghề: Nội thất

  • Điện Thoại: 0988.877143

 • TRẦN THANH HUYỀN

  • GĐ. Kinh doanh

  • DNTN TRÍ DŨNG KHÁNH HÒA

  • Ngành Nghề: Bất động sản

  • Điện Thoại: 0906430052

 • Page 2 of 212