• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

NGUYỄN MINH TUẤN

HỘ KINH DOANH TUẤN BLACKBERRY

24 Yersin – Nha Trang

Điện thoại: 0979587777

SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CUNG CẤP

– Chuyên Bán và Sửa chữa Điện Thoại Di Động – Máy Tính Bảng
– Bán các SP phụ kiện và đồ chơi Điện Thoại – Máy Tính Bảng
– Đào tạo học viên sửa chữa Điện Thoại Di Động Chuyên Sâu