• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

Truyền thống thứ 6 của BNI: Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục là cốt lõi cho thành công của BNI, những kiến thức của BNI luôn được cập nhật và nâng cao mỗi ngày. Còn đào tạo nó giống như là một quá trình để giúp cho mọi người nhuần nhuyễn và thành thạo tất cả những gì liên quan đến BNI. Và BNI đã dành hàng trăm ngàn giờ cho mỗi người trong năm chỉ để đào tạo đội ngũ lãnh đạo. Và không hề có bất kì tổ chức nào làm được như vậy giống BNI đã làm và không có tổ chức nào đào tạo hiệu quả như BNI. Đào tạo rất quan trọng, nó là yếu tố then chốt cho sự thành công bất kì tổ chức nào của BNI. Vì vậy giáo dục và đào tạo là truyền thống không thể thiếu đối với BNI. Giá trị Học tập suốt đời luôn gắn bó song hành cùng BNI.