• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

Truyền thống thứ 4 của BNI: Chứng thực chất lượng

Truyền thống chứng thực chất lượng, đây là một trong những truyền thống quan trọng trong số các truyền thống mang tính chiến lược của BNI. Nếu công ty của bạn chưa được ai biết đến và tất nhiên là họ cũng chưa biết rõ về sản phẩm của bạn như thế nào và giúp được điều gì cho họ thì điều đầu tiên là hãy cho họ trải nghiệm miễn phí sản phẩm và dịch của bạn. Từ đó, sản phẩm của bạn sẽ được truyền thông rộng rãi và bạn sẽ có được nhiều lời giới thiệu từ người khác hơn nếu sản phẩm và dịch vụ của bạn hiệu quả đối với họ.