• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

Truyền thống thứ 2 của BNI : CHO LÀ NHẬN

Giá trị truyền thống BNI: “Cho là nhận”. Đây là phần 2 trong bộ video truyền thống của BNI. Triết lý Cho là nhận đã sớm được BNI áp dụng và điều đó đã giúp cho không chỉ là nhân viên, Ban Giám Đốc mà còn khiến cho cả Đối tác và khách hàng cũng sẽ hiểu ngay khi nhắc về giá trị cốt lõi này. Đây cũng là văn hóa của tổ chức này đã được duy trì khá lâu đời từ trước đến nay và bây giờ vẫn được áp dụng rất thành công trên toàn thế giới.