• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

Truyền thống 5 BNI: Người ta không quan tâm bạn biết bao nhiêu đến khi họ biết bạn quan tâm cỡ nào

“Người ta không quan tâm bạn biết bao nhiêu cho đến khi họ biết bạn quan tâm cỡ nào” đây là một trong những truyền thống cốt lõi của BNI. Các Ban điều hành của BNI hãy luôn áp dung điều này bởi nó sẽ giúp cho một chapter rất thành công. Bạn phải thực sự quan tâm. Và cách để bạn thể hiện mình thật sự quan tâm đó là khi bạn nói chuyện với mọi người hãy nói: “Tôi thật sự quan tâm đến…” Hãy tỏ ra sự quan tâm chân thành như vậy thì người khác mới tiếp tục lắng nghe và làm theo lời bạn nói.