• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

Tổng quan Giá trị cốt lõi của BNI®

Một trong những yếu tố quyết định sự thành công và đưa BNI trở thành một tổ chức kết nối kinh doanh lớn nhất toàn cầu chính là Những giá trị cốt lõi. Những giá trị cốt lõi này trở thành DNA của tổ chức, thấm nhuần và gắn kết từng thành viên. Hãy cùng Tiến sĩ Ivan Misner – nhà sáng lập BNI chia sẻ tổng quan về những giá trị cốt lõi này!