• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

Giá trị cốt lõi BNI® #3: Lifelong Learning – Học tập suốt đời

Tiếp nối giá trị cốt lõi số 3 BNI về chủ đề “Học tập suốt đời” của Tiến sĩ Ivan Misner. Chúng ta có thể ngừng học ở trên ghế nhà trường nhưng chúng ta không thể ngừng học ở bất kì nơi nào. Vì vậy đầu tư cho bản thân những kiến thức để phát triển, để dồi dào hơn nữa và gia tăng giá trị hơn nữa thì chúng ta cần phải học hỏi mọi lúc mọi nơi. Và BNI là nơi thấm nhuần và áp dụng văn hóa học tập cũng như đào tạo liên tục để giúp cho bạn ngày càng tốt hơn.