• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

Giá trị cốt lõi BNI® #2: Building Relationships – Xây dựng mối quan hệ

Xây dựng mối quan hệ, đây là giá trị cốt lõi số 2 của BNI. Một trong những giá trị mà giúp bạn kết nối với mọi người xung quanh mình một cách hiệu quả nhất. Để kết nối hiệu quả thì bạn cần phải nuôi dưỡng các mối quan hệ tốt. Hãy thấu hiểu mọi người nhiều hơn để mối quan hệ của bạn chất lượng hơn. Cuối cùng điều mà Tiến sĩ Ivan Misner muốn nói ở đây là bạn hãy tập trung đầu tư vào mối quan hệ để có kết quả tốt nhất.