• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

Truyền thống thứ 3 của BNI: Giữ sự vui vẻ trong các nguyên tắc cơ bản

Sự vui vẻ, đó là điều mà chúng ta cần giữ bất kì ở đâu hay làm gì. Điều đó sẽ giúp cho bạn có cảm xúc, cảm hứng làm việc tốt hơn mỗi ngày và không bị mệt mỏi hay chán nản. Và chính những người xung quanh cũng sẽ tận hưởng được điều này khi bạn lan tỏa. Tiến sĩ Ivan Misner đã chia sẻ cho chúng ta cách làm thế nào để giữu niềm vui trong các nguyên tắc cơ bản.Truyền thống thứ 3 của BNI: Giữ sự vui vẻ trong các nguyên tắc cơ bản